|

-

Vejledning

Kontakt vores vejledere her: Vejledere.

Skolens vejledere samarbejder målrettet med dig som elev om, at du får lyst til og mod på læring, og at du derved tilegner dig de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer til at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vejlederne arbejder helhedsorienteret og i tæt samarbejde med faglærerne. Det vil sige, at vejlederne tænker i helheder, relationer og sammenhænge og har fokus på, at målet for dig som elev er at komme videre i uddannelse.

Du har en fast vejleder, mens du går på skolen. Sammen noterer I dine faglige og personlige mål i en forløbsplan, som også beskriver, hvad der skal sættes i værk for at nå målene.

Der er individuelle evalueringssamtaler med din vejleder og din faglærer hver sjette uge, hvor I sammen kan justere forløbsplanen og sikre, at du får optimalt udbytte af opholdet på skolen.

Vejledningen på Århus Produktionsskole skal:

  • understøtte, konfrontere og oplyse, så du lærer at tage ansvar for, at der sker noget i dit liv
  • understøtte dine refleksioner over din egen livssituation, så du får større indsigt i dine egne forudsætninger, ressourcer, behov og uddannelses- og jobmuligheder
  • informere og vejlede om dine muligheder for uddannelse
  • formidle et samarbejde mellem dig og en relevant arbejdsplads om praktikforløb
  • formidle et samarbejde mellem dig og en relevant ungdomsuddannelse om et eventuelt kombinationsforløb

Tankerne bag vejledningen

Samarbejdsaftaler

Århus Produktionsskole har en række samarbejdsaftaler.

Vejleder
Anders Buhl
Potemkin Film, Potemkin DOX, Potemkin Foto, Træ, Metal, Reception, Spisehuset
anders.buhl2@aaps.dk
Tlf.: 41 90 36 51

Vejleder
Anne Thielsen
Grafisk, Musik, Teater og F16
at@aaps.dk

41 90 36 86

-