|

-

Om skolen

Århus Produktionsskole er en skole for:

 • unge under 25 år
 • som har opfyldt undervisningspligten
 • som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse
 • og som har brug for tid og afklaring

Vi tilbyder undervisning med udgangspunkt i praktisk arbejde og produktion. Derfor består skolen af mange forskellige værksteder. Som elev bliver du optaget på et af værkstederne, som bliver din base på skolen.

Vi underviser også også i dansk og matematik. På det niveau, der skal til, for at du kan komme videre på vejen til en uddannelse. Vi kan også hjælpe dig, hvis du f.eks. er ordblind.

Alle elever får grundig, professionel vejledning hele vejen gennem forløbet. Sammen med din vejleder lægger du en målrettet plan for forløbet på skolen og en plan for, hvad du skal, når du tager herfra. Et forløb på en produktionsskole varer højst et år, og du får løn for at gå her.

Det er ikke en kompetencegivende uddannelse, men et skoleforløb, der har til formål at gøre dig klar til at tage en ungdomsuddannelse. Det sker bl.a. ved, at du finder ud af, mens du er her, hvilken uddannelse der passer til dig.

Du kan blive optaget som elev når som helst året rundt. Læs hvordan du gør på Ny elev. Du kan finde vores Indskrivningsskema her.

Århus Produktionsskoles mission:

Det er vigtigt for os:

 • at understøtte og skabe rum for elevernes nysgerrighed, ansvarlighed, engagement og refleksion
 • at eleverne arbejder målrettet på at styrke deres faglige og almene kompetencer
 • at samarbejde med eleverne om at udvikle deres glæde ved, lyst til og mod på læring, så de kan blive klar til uddannelse og til at tage del i et moderne, demokratisk samfund

Århus Produktionsskoles vision:

Vi vil være spydspids. Det betyder:

 • at vi udfordrer os selv og eleverne til at arbejde innovativt med vores lærings- og arbejdsmiljø
 • at vi definerer, udøver og formidler en pædagogisk praksis, der markant øger elevernes tro på sig selv og inspirerer andre organisationer

Århus Produktionsskoles værdigrundlag:

Vi arbejder ud fra otte centrale begreber og tilgange, der tilsammen udgør skolens fundament:

 • anerkendelse
 • mangfoldighed
 • trivsel
 • viden
 • refleksion
 • dokumentation og evaluering
 • innovation og kreativitet
 • bæredygtighed

Vil du vide mere

Der er informationsmøde på skolen hver mandag kl. 10:00.

Du er også velkommen til at kontakte vores vejledere for at få en individuel samtale.

Kontakt vores reception:

Katrinebjergvej 113, 8200 Aarhus N
Tlf.: 87 40 86 00
Telefonen er åben hverdage kl. 08:30 - 12:00
E-mail: aaps@aaps.dk

 

-